• ปรึกษาเรื่องสระว่ายน้ำ ติดต่อเรา โทร 081-171-9055 อีเมล์ magilinethailand@gmail.com
An exclusive patented pool filtration system: FX Line Filtration

ระบบกรอง FX Line แตกต่างจากระบบกรองทั่วไปที่ใช้กัน ด้วยเทคโนโลยีที่สูงกว่าและประสิทธิภาพในการกรองที่เหนือกว่า กรองน้ำได้สะอาดและน้ำใสกว่า (ลิขสิทธิ์เฉพาะตัววองเมจิลายน์)  นวัตกรรม เอฟเอค 20 เอฟเอค 30 และเอฟเอค 40


With the patented FX Line filtration system, less care products, cleaner, more natural water, and... savings

 • Throughput 3 to 5 times higher than traditional filtration systems (sand type filter)
 • Better movement of the water (no need for a bottom drain)
 • Filtered water, changed 3 to 5 times faster
 • Substantial energy savings: your filtration system runs for less time with better results
 • A filter medium of 7.2 m2 for better filtration of your pool
 • A filter medium for particles down to 15 microns (against 45 microns for a traditional filtration system, with a sand filter). The eye can see to 30 microns. With 15 microns, water is more crystalline, purer, cleaner, and clearer.
 • It is agreed that 80% of filtration quality is mechanical filtration. With the patented FX Line filtration system, less care products, cleaner, more natural water, and... savings
 • Pool filtration incorporated into the structure: no outside plant room that spoils the look of your garden; reduced costs.
 • Closed circuit pool filtration, no wasted water, including when the filter is cleaned.
 • Filtration « below the pool water level » : it is always « under load » => better output = savings
 • Water-cooled pool filtration.

The heat recovered is added back to the pool water without unnecessary heat loss. Water is one of the best sound insulators for an incredibly quiet pool.

The pool filtration pump runs under a deck and temperature differences are monitored and reduced: its life is extended. Enthusiasm for Pools in the smallest detail.

Piscines Magiline, Passion for pools.