• ปรึกษาเรื่องสระว่ายน้ำ ติดต่อเรา โทร 081-171-9055 อีเมล์ magilinethailand@gmail.com
Be demanding for your peace of mind by choosing an economical pool.
กรองเร็วเป็น 3 เท่าของระบบกรองทั่วไป โดยใช้พลังงานไฟฟ้าเท่ากัน ไม่ต้องมี ห้องปั๊มกรองน้ำ จึงไม่เปลืองพื้นที่ในสวนของท่าน

Get both improved quality and electricity consumption! For the same power, FX Line filtration is 3 times faster and enables energy savings of up to 30%! Everything is incorporated into the filtration unit: no more plant room for the pump, no more pressure booster. Yet more real savings when the pool is being built. Not withstanding a considerable reduction in maintenance products? Fewer chemicals for a better life...

Piscines Magiline, Passion for pools.